TURISM & BESÖKSNÄRING
 
Besöksnäringen i Sverige ökar stadigt. Enligt Tillväxtverket omsatte turismen i Sverige 2012 smått ofattbara 275 miljarder kronor och 168 000 människor hade turismrelaterade jobb.Trots det ett eftersatt område hos t.ex. många kommuner.

Här finns en enorm potential att faktiskt tjäna pengar, samtidigt som fler jobb kommer till inom hotell, restaurang och detaljhandeln.

Hur ser det t.ex. ut på kommunens hemsida under fliken turism? Får det turisterna att besöka just er? Film kan vara det verktyg som förhöjer intresset för ett stopp hos just er stad, kommun eller anläggning. Visa upp det ni är stolta över!

Utifrån era önskemål lägger vi upp en inspelningsplan och utifrån det tar vi sedan fram ett manus. Vi gör hela produktionen, vilket garanterar korta beslutsvägar när det gäller eventuella ändringar eller sådant som kommer fram under resans gång.

Nedan kan ni se några exempel på hur produktionerna kan se ut. En från det klassiska Vaxholm och en för Visit Roslagen om dess unika skärgård.